Вологість в конструкціях

Відпускна вологість газобетону

Автоклавний ніздрюватий бетон набуває своїх високих міцнісних характеристик в процесі тривалої витримки в середовищі насиченої пари при високому тиску. З автоклава газобетонні блоки виходять з високим вмістом вологи, що інколи досягає 1/3 маси сухого матеріалу. Після нетривалого охолоджування газоблоки встановлюються на піддони і упаковуються в термоусадочну плівку (для запобігання подальшому зволоженню атмосферними опадами), тому до моменту розпаковування піддону і початку будівельних робіт вологість газобетону практично не змінюється.

Вплив вологості на морозостійкість і міцність газобетону

Морозостійкість

Від’ємні температури можуть призвести до пошкодження матеріалу лише в тому випадку, якщо його вологість перевищує деяку критичну величину. Результати випробувань, що проводилися ще в кінці 60-х – початку 70-х років, показують, що критична вологість для ніздрюватого бетону щільністю 500 кг/м³ складає близько 40% за об’ємом (80% по масі), для бетону щільністю 400 кг/м³ – 45-50% за об’ємом (100-120% по масі).

До початку будівельних робіт газобетонні блоки AEROC мають вологомісткість не вище 15% за об’ємом. Така вологість далека від критичної, при якій можливе пошкодження матеріалу під дією холоду.

При цьому слід стежити за тим, щоб в умовах будмайданчика не відбувалося перезволоження газоблоків. Наприклад, тривале знаходження у воді або під затяжними дощами, можуть привести до підвищення вологості поверхневих шарів блоків до критичної величини.

Міцність

Міцність ніздрюватого бетону залежить від його вологості. Ця залежність показана на графіку.

Вологість масі АЕРОК

За розрахункову міцність ніздрюватого бетону береться його міцність при вологості 10%. ГОСТ 10180 передбачає наступні поправочні коефіцієнти:

Таблиця 6 ГОСТ 10180

Вологість ніздрюватого бетону по масі у момент випробування w, % Поправочний коефіцієнт K w
0 0,80
5 0,90
10 1,00
15 1,05
20 1,10
25 і більше 1,15

Таким чином, навіть сильне зволоження блоків, в самому гіршому випадку, може привести до зниження міцності не більш, ніж на 13%.

Вплив вологості на теплопровідність газобетону

Підвищення вологості будь-якого будівельного матеріалу призводить до зростання його теплопровідності. Це стосується і ніздрюватих бетонів. Неодноразово робилися спроби описати залежність теплопровідності ніздрюватих бетонів від вологості лінійною формулою λw = λ0 + kW, де k – деякий експериментальний коефіцієнт, а W – вологість по масі, %. Але значення коефіцієнта k за даними різних досліджень коливаються в межах від 0,001 до 0,01, тобто розрізняються на порядок. Насправді, залежність теплопровідності від вологості носить нелінійний характер.

У європейських нормах проектування залежність теплопровідності стінних матеріалів від вологості описується ступеневою функцією λ2 = λ1 х еfu(u2 – u1), де: λ1, λ2 – теплопровідність при ввологості 1 і 2, Вт/(м.°С); u1, u2 – відносна вагова вологість 1 і 2, %; fu – емпіричний коефіцієнт, кг/кг.

Для газобетону дана формула набуває вигляду λ2 = λ1 х е4(u2 – u1), а графічне зображення залежності теплопровідності від вагової вологості для бетонів щільністю 350 і 400 кг/м³ представлено на графіку:

Теплопровідність газоблоків аерокВисихання в газобетонних конструкціях

Якщо проектування виконане з врахуванням вимог по захисту огороджуючих конструкцій від перезволоження, а будівництво проведене з дотриманням вказівок проекту, то через два–три опалювальних сезони матеріали зовнішніх обгороджувань набудуть деякої сталої, так званої «експлуатаційної» вологісті.

Сухі стінні або теплоізоляційні матеріали (цеглина, мінераловатні утеплювачі) зволожаться, а вологі (штукатурні і кладочні суміші, залізобетон, стінні ніздрюватобетонні блоки) висохнуть. Надалі в матеріалах стін відбуватимуться незначні сезонні коливання вологості.

Швидкість зміни вологості матеріалів в стінах залежить в першу чергу від співвідношення їх паропроникності і сорбційної вологості (при рівних режимах експлуатації приміщень і кліматичних умовах). Чим вище паропроникність і нижче сорбційна вологість, тим активніше відбувається висушування.

Газобетонні блоки AEROC в рівних умовах висихають до рівноважної вологості швидше, ніж деревина.

Графічно висихання газобетону можна змалювати так:

Вологість в конструкціях аерок

Повільне висихання буде в тому випадку, якщо конструкцію з газобетону із зовнішнього боку облицьовувати матеріалом з низькою паропроникністю – наприклад, утеплювати пінополістирольними плитами або облицьовувати цеглою без залишення повітряного зазору.

У разі ж паропроникного оздоблення (цегла з вентильованим повітряним прошарком, тонкошарова штукатурка, забарвлення або гідрофобізація поверхні) висихання відбуватиметься з високою швидкістю і конструкція вийде на розрахунковий режим експлуатації до початку другого опалювального сезону.